MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : Zozo Ticaret Kimya Anonim Şirketi (“Zozo”)
Adresi : Ataköy 2-5-6 Kısım Mah. Beyaz Lale Sk. No:6/4/35 Bakırköy/İstanbul
Telefon : +905372556482
E-mail: [email protected]

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :
 
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
ile Toplam

MADDE 4: SATIN ALINACAK MALIN TESLİM ŞARTLARI VE TESLİM ŞEKLİ

4.1.   Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer ve Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilir. Mal, sipariş formunda ve işbu maddede Alıcı tarafından belirtilen adrese ve kişi/kişilere teslim edilir. Satıcı işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ürünü eksiksiz, sağlam, siparişte belirtilen nitelikleri haiz olarak, varsa kullanım kılavuzu ve garanti belgeleriyle birlikte teslim ederek tam anlamıyla yerine getirir.

4.2.   Teslim anında Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen kişinin/kişilerin belirtilen adreste olmamasından, adresin yanlış belirtilmesinden kaynaklı sebeplerle teslimin tamamlanamamasından ötürü hiçbir şekilde Satıcı’nın sorumluluğu bulunmaz. Alıcı, söz konusu durumlarda zararlarının tazmini için Satıcı’nın aleyhinde dava açma, hukuki süreç başlatma haklarından kayıtsız şartsız feragat eder.

Malın Teslim Edileceği Alıcı Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi(ler): 

MADDE 5: TESLİMAT, TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

5.1.   Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden aldığı siparişi, Ürün’ün ücreti banka hesaplarına ulaştıktan sonra işleme alır. Daha sonra Alıcı’ya bir onay maili göndererek Ürün/Ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

5.2.   Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Alıcı’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir. Alıcı’nın özellikle kendi yaşadığı yer hukukuna göre Sözleşme’nin Satıcı tarafından ifa edilebilmesi için Alıcı tarafından yerine getirilmesi gereken işlemlerin yapılmaması nedeniyle geçen süreler başta olmak üzere, Satıcı’nın edimini ifa edebilmesi için Alıcı tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlerin ihlali sebebiyle geçen süreler 30 günlük süreye dâhil değildir ve bu sebeple yaşanacak gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürünün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.

5.3.   Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Alıcı, Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

5.4.   Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcı’nın yerinde olmamasından doğabilecek fazla kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içerisinde Ürün/Ürünler Alıcı’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine [email protected] e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

5.5.   Paketleme, kargo ve teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Satıcı tarafından karşılanmaktadır.

5.6.   Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’nin bedelinin Tüketici'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.7.   Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

5.8.   Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

MADDE 6: ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1.   Alıcı işbu Sözleşme uyarınca hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi için İnternet Sitesi üzerinden sağlanacak ve Satıcı tarafından ayrıca talep edilecek bilgileri eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde paylaşacağını kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin yanlış ve/veya eksik verilmesi halinde Alıcı sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

6.2.   Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’nın sorumluluğundadır.

6.3.   Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet işlemlerde bulunamaz.

6.4.   Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5.   Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan e-posta adresi üzerinden ulaştırabilirler.

6.6.   Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.7.  Satıcı, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

6.8.   Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yahut Satıcı ile iletişime geçerek mal veya hizmetin ödemesini 3 (üç) gün içerisinde tekrar yapmakla yükümlüdür. Alıcı, bu madde uyarınca aldığı malın iadesini talep etmeyi seçerse teslimat giderleri kendisine ait olacaktır.

6.9.  İşbu Sözleşme’nin onaylanması ile Alıcı kendisine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir.

MADDE 7: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1.   Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin Kanun’a uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

7.2.   Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

7.3.   Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda Alıcı, mal veya hizmetin kendisine teslim edilmesi için masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli başvuruları yapacaktır.

7.4.   Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

7.5.  Satıcı işbu Sözleşme uyarınca sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından dolayı sorumlu olmadığı gibi internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Alıcı, sistem hatalarına dayalı olarak Satıcı'dan hak iddiasında bulunamaz. 

MADDE 8: CAYMA HAKKI

8.1.   Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkının kullanıldığı Satıcı’ya bildirilmesi ve malın üzerinde mutat kullanımı aşan düzeyde bir hasar olmaması şartıyla, cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kutu/paket içeriğinin eksilmemesi ve ürünün yeniden satılabilir halde olması şarttır.

8.2.   Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı' ya teslim edilen ürünün Satıcı' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal hükümlülükler iade edilemez. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli, Alıcı tarafından anlaşmalı olmayan kargo firması ile gönderilmesi halinde, EFT kesintisi ve sair masraflar Alıcı tarafından karşılanır.

8.3.   Alıcı, ilgili bildirimi yapıp, internet sitesinde yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

8.4.  Alıcı cayma hakkı kapsamında iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile ve belirtilen sürede gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 9: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)    Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)    Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)    Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)    Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)    Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

(ı)   Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır.

LÜTFEN ZOZO CARES ÜRÜNLERİNİN AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILDIĞIĞINDA İADESİNİN SAĞLIK VE HİJYEN AÇISINDAN UYGUN OLMAMASI NEDENİYLE 27.11.2014 TARİH VE 29188 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’NİN “CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI” BAŞLIKLI 15. MADDESİ KAPSAMINDA OLDUĞUNU VE ZOZO CARES ÜRÜNLERİ BAKIMINDAN CAYMA HAKKININ KULLANILMAYACAĞINI UNUTMAYINIZ.

MADDE 11: GİZLİLİK

11.1  Alıcı tarafından iş bu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

11.2. Alıcının kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
 

11.3. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. 

11.4. Zozo Cares yalnızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuat kapsamında, hukuka uygun şekilde kişisel veri işlemektedir. Zozo Cares’in kişisel veri işlemesine ilişkin detaylı bilgiye https://zozocares.com/ adresinde yer alan Zozo Ticaret Kimya Anonim Şirketi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Politika’dan ulaşılabilir.

 

MADDE 12: MÜCBİR SEBEP

12.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, Taraflarca öngörülemeyen ve öngörülmesi de mümkün olmayan, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, Mücbir Sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

12.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam etmesi halinde taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 13: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

13.1. Alıcı, satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan veya https://zozocares.com/ veya [email protected] üzerinden iletebileceklerdir. Şikayetin Satıcı’ya iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

13.2.  İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

13.3. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

MADDE 14: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 15: BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Taraflar’ın işbu Sözleşme’de belirttikleri yasal adreslerine veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

16 (onaltı) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Onay Tarihi: 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.